Piątek, 06 Listopad 2009 15:18

reviewers_choice

Esoteric_SA-50


W listopadzie pojawił się na SoundStage.com bardzo obszerny test odtwarzacza SACD/CD firmy ESOTERIC model SA-50. Przysłuchujący się możliwościom odtwarzacza Pan John Crosset odkrył wszelkie jego zalety i w konkluzji oznajmił, że SA-50 zakończył jego osobiste poszukiwania uniwersalnej maszyny doskonale odtwarzającej SACD/CD, ale także będącej (dzięki wejściom cyfrowym i portowi USB) otwartą na nieznane, które może pojawić się w przyszłości.

ESOTERIC model SA-50 powinien być przed pierwszym poważnym odsłuchem wygrzewany przez 400 godzin (ponad 16 i pół dnia non stop) co stało się dla recenzenta torturą trudną do zniesienia. Jednak nawet odsłuchany po nieco krótszym czasie wygrzewania niż sugerował producent, odtwarzacz reprodukuje dźwięk z rozdzielczością i klarownością na tak wysokim poziomie, że nawet instrumenty z najdalszych planów były bardzo wyraźnie słyszalne. We wzorcowych realizacjach każdy instrument zajmuje przypisaną mu przestrzeń tak jak w życiu. Drugą stroną medalu było to, że słabe nagrania brzmiały jak naprawdę słabe nagrania.

ESOTERIC model SA-50 odtwarza szerokość sceny dźwiękowej dokładnie tak jak została ona zarejestrowana na płycie. Dobre nagrania odtwarzane były ze sceną od ściany do ściany. Studyjne nagrania muzyki popularnej brzmią w stosunku do takiej prezentacji dość płasko.

SA-50 doskonale odtwarza fortepian akustyczny. Instrument może przybierać na sile i cofać się, może być silny lub delikatny, może być detaliczny lub harmoniczny, a wszystko na tyle na ile pozwala nagranie. Najlepsze realizacje pozwalają usłyszeć uderzenia młoteczków o struny, następnie wibracje strun aż do rezonansu obudowy. Skrzypce brzmią słodko, słychać smyczek skaczący po strunach i znacznie mniejszą drewnianą obudowę.

Bardzo dobrze oceniono także odtwarzanie perkusji, która miała dobrze odseparowane poszczególne dźwięki, była dynamiczna, a kiedy trzeba ostra. Słychać było niemal poszczególne druciki w szczotkach uderzających o talerze czy główki pałek uderzających w bębny.

Dzięki rewelacyjnemu odtwarzaniu wszelkich źródeł audio odtwarzacz SACD/CD ESOTERIC model SA-50 został nagrodzony wyróżnieniem „Reviewers Choice”.

Test urządzenia w formacie pdf: SoundStage! Equipment Review (EN)